BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Zatec

De hopcultuur rankt als groene draad doorheen het verbroederingsproces van Poperinge, Belgiës hopmetropool, met een ander Europees hopcentrum: Zatec in het Saazgebied, Tsjechische republiek.

De eerste contacten dateren uit 1958 toen hoptelers elkaar ontmoetten op EXPO ‘58 in Brussel tijdens de wereldtentoonstelling waar de eerste mechanische plukmachine werd voorgesteld.

Diverse wederzijdse bezoeken resulteerden ten slotte via een officieel verbroederingscharter in een hechte jumelage. Het protocolakkoord ter zake werd in 1964 ondertekend.

Concreet wordt om de 3 jaar met Zatec een jeugduitwisseling opgezet.

Zatec eert het hopfenomeen tijdens een volkfeest waarop Poperinge van harte wordt uitgenodigd.  Met eenzelfde gastvrijheid verwelkomt Poperinge zijn partner tijdens de 3-jaarlijkse Poperingse hopfeesten.  Uit de officiële verbroedering ontstonden ten slotte heel wat persoonlijke vriendschappen tussen inwoners van de 2 steden.  Heel toepasselijk heet in de Hoppelandwijk een straat "Saazlaan".

 

Foto's

Op deze pagina