BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Wolnzach

De hopcultuur rankt als groene draad doorheen het verbroederingsproces van Poperinge, Belgiës hopmetropool, met een ander Europees hopcentrum: Wolnzach, in de Hallertauregio (D). De eerste contacten dateren uit 1958 toen hoptelers elkaar ontmoetten op EXPO ‘58 in Brussel tijdens de wereldtentoonstelling waar de eerste mechanische plukmachine werd voorgesteld. Diverse wederzijdse bezoeken resulteerden ten slotte via een officieel verbroederingscharter in een hechte jumelage.

Het protocolakkoord werd in 1965 onderschreven.

Wolnzach eert zijn hopcultuur in een 3-jaarlijks volksfeest met historisch-folkloristische stoet als kleurrijke hoogtepunt. Poperinge is telkens van harte uitgenodigd en onthaalt Wolnzach even gastvrij tijdens zijn 3-jaarlijkse hopfeesten.

In het stadscentrum visualiseert de meiboom, typisch Beiers landschapselement, de vriendschap tussen de 2 steden en in de Hoppelandwijk vermeldt een straatnaambord "Wolnzachlaan".

Tenslotte wekte de officiële verbroedering heel wat persoonlijke vriendschappen los tussen inwoners van de 2 steden.

 

Foto's

  • Wolnzach
  • Wolnzach
  • Wolnzach
  • Wolnzach - Hopmuseum
  • Wolnzach - hopmuseum binnen
Wolnzach - hopmuseum

Op deze pagina