BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's)

BPA’s zijn een verfijning van het gewestplan.

Alle BPA’s worden stelselmatig vervangen door Ruimtelijke Uitvoeringsplannen(RUP’s).

De BPA’s op het grondgebied van Poperinge zijn hier raadpleegbaar.