BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gewestplannen op Vlaams niveau

Het Gewestplan Ieper – Poperinge werd goedgekeurd op 14 augustus 1979. Er gebeurde een gedeeltelijke wijziging die werd goedgekeurd op 20 januari 1995.

Het plan is raadpleegbaar bij de omgevingsdienst.