BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Periodieke onderzoeksplicht

Preventie van bodemverontreiniging is enorm belangrijk. Bodemverontreiniging kan de mens, het milieu en onze watervoorraden immers schaden. Bovendien lopen de kosten van bodemsanering soms hoog op. Bodemverontreiniging moet daarom zoveel mogelijk voorkomen worden. Hoe eerder een verontreiniging wordt ontdekt, hoe eerder men ze kan aanpakken en de kosten kan beperken. Het Vlarebo verplicht daarom bepaalde actieve risico-inrichtingen om op geregelde termijnen te controleren of er geen bodemverontreiniging is ontstaan; dit is de zogenaamde periodieke onderzoeksplicht.

Hoe weet u of uw inrichting een periodieke onderzoeksplicht heeft?

Om na te gaan of uw bedrijf een periodieke onderzoeksverplichting heeft , controleert u uw milieuvergunning en alle in gebruik zijnde inrichtingen op hun rubriek en vergelijkt u deze met de lijst van risico-inrichtingen in Bijlage 1 van Vlarem I (de indelingslijst). Als er een A of B  staat in de kolom Vlarebo achter de van toepassing zijnde rubriek, is er sprake van een periodieke onderzoeksplicht. Bij vermelding van rubriek O is er geen periodieke onderzoeksplicht van toepassing.

Onderzoeksplicht bij overdracht

Om na te gaan of uw bedrijf bodemonderzoeksplicht heeft bij overdracht, onteigening, faillissement, ..., gebruikt u dezelfde werkwijze als hierboven bij periodieke onderzoeksplicht. Bij vermelding van A, B of O heeft uw bedrijf bodemonderzoeksplicht.

Wie moet u contacteren voor een periodiek oriënterend bodemonderzoek?

Oriënterende bodemonderzoeken moeten worden opgesteld door bodemsaneringsdeskundigen. Zowel type 1 als type 2-deskundigen kunnen deze onderzoeken opstellen. Een lijst met bodemsaneringsdeskundigen, erkend door de OVAM, zijn terug te vinden op de website: www.ovam.be/deskundigen.

Meer info

Voor bijkomende informatie kan u terecht op de website www.ovam.be/periodiekeplicht, telefonisch via de OVAM-infolijn op de nummers 015/284.137 of 138 of via bodem@ovam.be.