Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Premies & subsidies

Hier vind je een overzicht van de subsidies die stad Poperinge toekent aan particulieren die energiebesparende maatregelen nemen of verbeteringswerken uitvoeren in hun woning.

Subsidies voor nieuwbouwwoningen

Subsidies voor bestaande woningen (in gebruik genomen vóór 1/01/2006)

Volgende subsidies worden enkel verleend voor werken aan bestaande delen van een woning. Alle werken aan delen van de woning die als nieuw zijn te beschouwen (heropbouw van een bestaand volume en uitbreiding) komen niet in aanmerking.

  • vervangen van beglazing door hoogrendementsbeglazing :
    • voor hoogrendementsbeglazing van max. U-waarde 1,1 W/(m².K) : enkel ter vervanging van enkele beglazing - 8 euro per m² (max. 400 euro)
    • voor hoogrendementsbeglazing van max. U-waarde 0,8 W/(m².K) : ter vervanging van enkele of dubbele beglazing - 15 euro per m² (max. 600 euro)
  • plaatsen van buitenmuurisolatie: min. R-waarde 1,3 m².K/W - 4 euro per m² (max. 400 euro)

Subsidie voor bestaande woningen ouder dan 30 jaar

Subsidie functioneel renoveren :

  • Het efficiënt bestrijden van vochtproblemen (grondvocht/regendoorslag).
  • Eerste installatie van een WC met spoeling en/of bad of douche.
  • Grondige elektriciteitswerken.

 

 

Op deze pagina