BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Dood dier gevonden?

Ik vind een dood dier langs de weg- wat moet ik doen?

  • Om te beginnen: niet aanraken met de blote handen. Een dood dier aanraken kan ziektes veroorzaken.
  • Beter is het om de technische dienst te waarschuwen. Zij komen dan ter plekke en doen het nodige.

Dieren onder de wielen 

Het verkeer is helaas een belangrijke oorzaak van sterfte onder dieren. Natuurpunt heeft in samenwerking met Vogelbescherming Vlaanderen en de Vlaamse overheid een project om de problematiek van dierlijke verkeersslachtoffers beter in kaart te brengen. Je kan hieraan meewerken door waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers te melden via de website www.dierenonderdewielen.be.

 
Dood dier gevonden? - dooddier_xl

Op deze pagina