BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ratten en muskusratten

Gewone bruine en zwarte rat

De bestrijding van deze rattensoorten is de verantwoordelijkheid en verplichting van iedere individuele burger op zijn eigendom.

  • In de meeste gevallen volstaat het om de continue voedselbron waarop de ratten afkomen (groenten, kippenvoer, ...) weg te halen!
  • Indien nodig kan je ze verdelgen door gebruik van vallen en/of door gebruik van giftig lokaas.
  • Rattenvergif kan niet bekomen worden op de technische dienst van de stad.

 

Langs openbare waterlopen en grachten gebeurt de bestrijding van de gewone rat door het stadsbestuur. Bemerk je de aanwezigheid van ratten op openbaar domein, dan kan je dit melden aan de technische dienst.

Muskusrat

Het stadsbestuur staat in voor de bestrijding van muskusratten en zet daarvoor twee muskusrattenbestrijders in. Deze gaan op zoek naar haarden van muskusratten in alle waterlopen 2e en 3e categorie.

Bij of in de buurt van een haard plaatsen zij klemmen of fuiken. Het is verboden om muskusratten met gif te bestrijden.

Merk je ergens de aanwezigheid van muskusratten op, dan kan je dit melden aan de technische dienst.

 
muskusrat

Op deze pagina

Aanverwante Info