Wespen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Meldpunt schade door vossen / marters

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos en steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. 

Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens een beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau, organiseert de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk schadegeval kan noteren.

Door dit meldpunt aan te vullen draag je als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

Tip om schade door vossen / marters te voorkomen

Bescherm je kippenhok!

  • Het enige dat helpt tegen schade aan pluimvee door vossen is een goed afgesloten kippenhok.
  • Folders over het beschermen van je kippenhok tegen vossen kunnen verkregen worden op de milieudienst.