BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Disciplines

Iedere noodsituatie wordt bestreden door teams die in de nood- en interventiebestrijding disciplines genoemd worden. Er worden vijf disciplines onderscheiden, namelijk:

Elke discipline stelt een monodisciplinair interventieplan op.

Nood- en interventiebestrijding vereist een gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende disciplines. Dit betekent dat elke discipline haar taken voldoende kent, dat er overleg is tussen de verschillende disciplines en dat de beslissingen die tijdens rampsituaties genomen worden, eenduidig en uitvoerbaar genomen worden. De coördinatie gebeurt uiteraard binnen iedere discipline op zich.

Verder zijn er twee coördinerende organen:

 
Hoogwater

Op deze pagina

Aanverwante Info