BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Noodzaak en doel

De leefwereld van mens, dier en natuur is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Een belangrijk gevolg van deze ontwikkelingen is de toenemende kwetsbaarheid van de samenleving en haar omgeving.

Zware ongevallen en regelrechte rampen blijven, gelukkig, uiterst zeldzaam. Toch is een ernstige nood- of crisissituatie waarbij meerdere "hulpdiensten" samen interveniëren, zeker "geen ver van mijn bed show".

Het stadsbestuur, de diverse hulpverleners en stadsdiensten werken dan ook samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen onheil. Die samenwerking wordt vastgelegd en beschreven in het "algemeen gemeentelijk nood- en interventieplan" (vroeger rampenplan genoemd).

In wezen beschrijft dit plan de werkwijze die de hulpdiensten volgen, wanneer een ernstige nood- of ernstige crisissituatie ontstaat. Een dergelijke "noodsituatie" zou kunnen zijn: hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een zwaar verkeersongeval, het uitvallen van nutsvoorzieningen voor langere tijd, ...

In dit plan staan ook richtlijnen om alle hulpverleners snel en efficiënt te verwittigen, de richtlijnen voor radiocommunicatie, de afspraken i.v.m. het crisiscentrum enz...

Verder worden de taak en de bevoegdheid van elke dienst beschreven en is er veel aandacht voor de coördinatie tussen de verschillende diensten.

 
Overstroming juli 2007

Op deze pagina

Aanverwante Info