Winter in Poperinge BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Nood- en interventieplanning

Het behoort tot de specifieke opdracht van de lokale overheid om snel en efficiënt op te treden in een noodsituatie, in het bijzonder wanneer burgers bedreigd of getroffen worden, maar ook om preventieve maatregelen te voorzien om dergelijke noodsituaties te vermijden.

De veiligheid van onze burgers is dan ook het belangrijkste uitgangspunt van het stadsbestuur om de lokale nood- en interventieplanning op een goede wijze te organiseren. Vanuit die optiek heeft het stadsbestuur sinds enige tijd een stedelijke veiligheidscel opgericht (cf. KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen).

Aan dit belangrijke preventieve orgaan waarin de brandweer, lokale en federale politie, het Rode en Vlaamse Kruis alsook een vertegenwoordiger van het Jan Ypermanziekenhuis actief zijn, zijn een aantal belangrijke preventieve opdrachten toevertrouwd, zoals het opstellen, evalueren en uittesten van het algemene gemeentelijke nood- en interventieplan. In dit plan worden een aantal procedures en afspraken vastgelegd die er mee voor moeten zorgen dat de hulpverlening in de chaos, eigen aan een ramp- of crisissituatie, zo snel en zo adequaat mogelijk wordt georganiseerd. Zo worden in dit document onder meer afspraken omtrent taakverdeling en communicatie tussen de diverse participanten vastgelegd.

Mocht je vragen hebben, aarzel niet en neem contact op met de veiligheidscel.