BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Wapenwetgeving

De gouverneur is bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en -erkenningen. Personen die in Poperinge hun hoofdverblijfplaats hebben, dienen hun aanvraag te richten aan de gouverneur van West-Vlaanderen, ook al ben je in een gemeente of stad buiten de provincie in het bevolkingsregister ingeschreven.

De categorieën van wapens (oorlogs-, verweer-, jacht- en sportwapen) zijn afgeschaft. Er zijn enkel nog verboden, vrij verkrijgbare en vergunningsplichtige wapens. Twijfel je eraan of je voor het wapen dat je bezit een vergunning moet aanvragen, dan kan je je best wenden tot de lokale politie.

Tevens is veel informatie (wapenvergunningen, registratie wapens jagers/sportschutters, erkenningen inzake wapens en munitie (handelaars, verzamelaars), schietstanden, intrekking van erkenningen en vergunningen, veiligheidsvoorschriften, rechten en retributies, aanvraagformulieren, ...) terug te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen.