BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Preventie van carjacking

 • Hou een kopie van je boord- en identiteitsdocumenten bij je alsook een foto van het voertuig om een exacte beschrijving te kunnen geven van het voertuig in geval van carjacking. Bewaar dit samen met de factuur van aankoop.
 • Vul de signaleringsfiche van je wagen in en bewaar deze zorgvuldig. Indien je wagen gestolen is, neem dit document dan mee om aangifte te doen bij de politiediensten. Deze fiche is een waardevolle geheugensteun, onderschat het belang ervan dus niet! Bij verkoop van je voertuig dient deze identificatiefiche aan de nieuwe eigenaar te worden overhandigd, die een nieuw formulier kan ophalen bij de bevoegde politionele overheden. Bij eventuele wijzigingen aan je wagen, brengt u de nodige aanpassingen op de identificatiefiche aan.
 •  Breng het merk van het anti-diefstalsysteem niet op je wagen aan.
 • Bevestig de sleutels van je wagen en woning nooit aan dezelfde sleutelhanger. Laat je reservesleutels niet achter in de wagen.
 • Als je naar je wagen gaat, zorg dan dat je de sleutels op zak hebt (niet in de hand want zo toon je eventuele daders dat je je wagen gaat openen) en controleer of er geen verdachte persoon in de buurt van uw voertuig is. Is dit wel het geval, ga dan niet naar je wagen, maar keer terug naar het bureau, ga in een winkel binnen of ga naar een drukbezochte plaats. Indien de personen nog altijd aanwezig zijn als je terugkomt, bel dan de politiediensten.
 • Sluit je deuren nadat je de wagen bent ingestapt. Wanneer je eenmaal tegen een redelijke snelheid rijdt, kan je de deuren terug ontgrendelen. Wanneer je echter terug met een trage snelheid gaat rijden of wanneer je stilstaat voor een rood licht, maak ze dan terug vast.
 • Hou indien mogelijk voldoende afstand om te kunnen manoevreren.
 • Breng je wagen nooit te dicht tot stilstand, bij een voertuig dat de weg blokkeert.
 • Blijf bij een botsing in je wagen en wacht tot de eigenaar van de andere wagen tot bij jou komt. Doe het raam half open zodat je kan praten met de andere persoon. Indien de situatie je verdacht lijkt, verlaat je wagen dan niet en verwittig de politiediensten met je GSM. Bij gebrek aan een GSM, zet de knipperlichten aan, claxonneer en activeer indien mogelijk de sirene van je alarmsysteem.
 • Kom niet met vollle snelheid op een rood licht af, maar nader langzaam. Het licht zal misschien al groen zijn tegen de tijd dat je aankomt.
 • Vermijd om steeds via dezelfde weg naar huis te gaan. Zo geef je aan eventuele daders geen informatie over je gewoonten en vermijd je dat deze daders een ideaal moment kunnen plannen om een carjacking te plegen.
 • Wanneer je naar huis gaat, ga na of je niet wordt gevolgd. Indien dit wel het geval is, ga je woning niet binnen , maar rijdt een blokje om en zie of je nog steeds gevolgd wordt. Indien dit zo is, begeef je je naar een politiecommissariaat en zorg je ervoor dat je een zo precies mogelijke beschrijving kan geven van het voertuig dat je achtervolgde en van de inzittenden.
 • Zet de motor niet af als de situatie je niet normaal lijkt.
 • Als je een garage hebt, plaats je wagen in de garage om niet de aandacht te trekken van potentiële dieven. Sluit de garagedeur en de deuren van het voertuig en verwijder je sleutels van het contact.
 • Voorzie een goede verlichting op de oprit van jouw woning of, als je geen oprit hebt, parkeer je wagen op een zo goed mogelijk verlichte plaats.
 • Lok geen mogelijke dader door je PC, diplomatenkoffertje, GSM of andere waardevolle voorwerpen in de wagen te laten liggen. Vermijd ook deze in je koffer te leggen, carjackers liggen steeds op de loer!
 • Indien je getuige bent van een carjacking, respecteer dan de slachtoffers door hen hulp te bieden eens ze beroofd zijn van hun voertuig. Breng ze vervolgens naar het dichtsbijzijnde politiecommissariaat en leg een zo volledig mogelijke verklaring af. Hou er rekening mee dat carjacking niet alleen anderen overkomt.
 • Indien je het slachtoffer wordt van carjacking, biedt dan geen weerstand en observeer alle details van deze situatie. Staar de dader niet aan teneinde een mogelijke escalatie van zijn geweldadig gedrag te vermijden. Begeef je onmiddelijk naar een politiecommissariaat om de feiten aan te geven.

 
Carjacking