Wespen Warme en zonnige dagen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Hier vind je een overzicht van de lopende raadplegingen en openbare onderzoeken voor gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Je vindt er telkens ook terug hoe en wanneer je bezwaren en opmerkingen kan indienen.

AANKONDIGING RAADPLEGING

RAADPLEGING START- EN PROCESNOTA VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 'BEDRIJFSSITE MADE IN INOX'.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Poperinge heeft in zitting van 15 oktober 2018 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘bedrijfssite Made in Inox’ goedgekeurd.

 In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd dat loopt van maandag 12 november 2018 tot en met donderdag 10 januari 2019.

De start- en procesnota van het RUP ‘bedrijfssite Made in Inox’ kunnen gedurende deze periode ingekeken worden in het stadhuis, dienst Omgeving in de Veurnestraat 55 te Poperinge of op de gemeentelijke website www.poperinge.be, onder de rubriek ‘Inspraak’.

 Daarnaast wordt op donderdag 13 december 2018 om 19.00 uur een participatiemoment georganiseerd in OC De Bollaard in de Winnezelestraat 18 te Watou. Graag vooraf inschrijven via ruimtelijke.ordening@poperinge.be of op 057/346 286.

 Opmerkingen en bezwaren kunnen tot 10 januari 2019 ingediend worden door:

    • Een aangetekende brief toe te sturen aan het College van burgemeester en schepenen van Poperinge, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.

of

    • Een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij de dienst Omgeving, Veurnestraat 55 te Poperinge.

Op de website van de provincie kan je nagaan welke provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen momenteel in openbaar onderzoek zijn.

Op de website 'Ruimte Vlaanderen' kan je nagaan welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen momenteel in openbaar onderzoek zijn.

 

Meer Info & bijlagen

RUP Bedrijfssite Made in Inox: Procesnota - 733 Kb RUP Bedrijfssite Made in Inox: Procesnota 733 Kb
RUP Bedrijfssite Made in Inox: Startnota - 7 Mb RUP Bedrijfssite Made in Inox: Startnota 7 Mb
verslag participatievergadering 13-12-2018 - 128 Kb verslag participatievergadering 13-12-2018 128 Kb
Scopingsnota - 1.7 Mb Scopingsnota 1.7 Mb