Winter in Poperinge BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Hier vind je een overzicht van de lopende raadplegingen en openbare onderzoeken voor gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Je vindt er telkens ook terug hoe en wanneer je bezwaren en opmerkingen kan indienen.

AANKONDIGING RAADPLEGING

RAADPLEGING START- EN PROCESNOTA VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 'WOON- WERKLINT IEPERSEWEG, 1STE GEDEELTELIJKE HERZIENING.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Poperinge heeft in zitting van 5 augustus 2019 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘RUP woon- werklint Ieperseweg, 1ste gedeeltelijke herziening', goedgekeurd.

 In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd dat loopt van maandag 26 augustus tot en met donderdag 24 oktober 2019.

De start- en procesnota van het RUP 'woon- werklint Ieperseweg, 1ste gedeeltelijke herziening' kunnen gedurende deze periode ingekeken worden in de dienst Omgeving in de Veurnestraat 22 te Poperinge of op de gemeentelijke website www.poperinge.be, onder de rubriek ‘Inspraak’.

 Daarnaast wordt op donderdag 26 september 2019 om 20.00 uur een participatiemoment georganiseerd in het JOC De Kouter, Komstraat 30 te 8970 Poperinge. Graag vooraf inschrijven via ruimtelijke.ordening@poperinge.be of op 057/346 286.

 Opmerkingen en bezwaren kunnen tot 24 oktober 2019 ingediend worden door:

    • Een aangetekende brief toe te sturen aan het College van burgemeester en schepenen van Poperinge, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.

of

    • Een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij de dienst Omgeving, Veurnestraat 22 te Poperinge.

Op de website van de provincie kan je nagaan welke provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen momenteel in openbaar onderzoek zijn.

Op de website 'Ruimte Vlaanderen' kan je nagaan welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen momenteel in openbaar onderzoek zijn.

 

Meer Info & bijlagen

RUP Bedrijfssite Made in Inox: Procesnota - 733 Kb RUP Bedrijfssite Made in Inox: Procesnota 733 Kb
RUP Bedrijfssite Made in Inox: Startnota - 7 Mb RUP Bedrijfssite Made in Inox: Startnota 7 Mb
verslag participatievergadering RUP Bedrijfssite Made in Inox - 128 Kb verslag participatievergadering RUP Bedrijfssite Made in Inox 128 Kb
Scopingsnota RUP Bedrijfssite Made in Inox - 1.7 Mb Scopingsnota RUP Bedrijfssite Made in Inox 1.7 Mb
RUP woon- werklint Ieperseweg, 1ste gedeeltelijke herziening: Procesnota - 733 Kb RUP woon- werklint Ieperseweg, 1ste gedeeltelijke herziening: Procesnota 733 Kb
RUP woon- werklint Ieperseweg, 1ste gedeeltelijke herziening: Startnota - 2.1 Mb RUP woon- werklint Ieperseweg, 1ste gedeeltelijke herziening: Startnota 2.1 Mb
verslag participatie RUP Woon-werklint Ieperseweg: 1ste gedeeltelijke herziening. - 173 Kb verslag participatie RUP Woon-werklint Ieperseweg: 1ste gedeeltelijke herziening. 173 Kb