BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Hier vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken voor gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Je vindt er telkens ook terug hoe en wanneer je bezwaren en opmerkingen kan indienen.

Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld rond het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan herziening dorpskern Watou. Het dossier werd opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2017. Het RUP ligt voor iedereen ter inzage op de Omgevingsdienst (Veurnestraat 55), tijdens de gewone kantooruren van 8 mei 2017 tot en met 6 juli 2017. Bezwaren en/of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de GECORO, Grote Markt 1, 8970 Poperinge per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs. Meer info via omgevingsdienst@poperinge.be.

Op de website van de provincie kan je nagaan welke provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen momenteel in openbaar onderzoek zijn.

Op de website 'Ruimte Vlaanderen' kan je nagaan welke gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen momenteel in openbaar onderzoek zijn.