BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

MER en screeningsnota

Hier vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken voor Milieueffectenrapporten, plan-MER's en MER-screeningsnota’s. Ook de info over de procedures voor het indienen van bezwaren en opmerkingen staat hier.

Kennisgeving plan-MER voor het plan Watergevoelige Open Ruimte Gebieden  (WORG).

Publieke inspraak van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018.

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

De nota ligt van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage tijdens de openingsuren van de stad Poperinge (Omgevingsdienst, Veurnestraat 55 te Poperinge) of op de stedelijk website (zie hieronder); bij de initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst) en bij de dienst MER in Brussel.  U kan de kennisgeving ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PLO256 of op de website van de initiatiefnemer  www.integraalwaterbeleid.be

Tot en met 30 augustus 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het stadsbestuur, of aan de dienst MER op het volgend adres (Departement Omgeving, Dienst Milieueffectrapportagebeheer, plan PLO256, Koning Albert II-Laan, 20 bus 8 te 1000 Brussel of via het emailadres  mer@vlaanderen.be

Kennisgeving Plan-MER voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Publieke inspraak van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018.

Het PAS-programma heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdeposities in de Speciale Beschermingszones.

U kunt gedurende 60 dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

De nota ligt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 ter inzage tijdens de openingsuren van de stad Poperinge (Omgevingsdienst, Veurnestraat 55 te Poperinge) of op de stedelijke website (zie hieronder); op de website www.omgevingvlaanderen.be, bij het Departement Omgeving of bij de dienst MER (Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL).

Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het stadsbestuur of aan de dienst MER,  (Departement Omgeving, Dienst Milieueffectrapportagebeheer, plan-MER PAS (PL257), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL of per e-mail aan mer@vlaanderen.be).

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

 

Meer Info & bijlagen

Besluit ontheffing opmaak planMER Made in Inox - 803 Kb Besluit ontheffing opmaak planMER Made in Inox 803 Kb
Besluit ontheffing opmaak planMER Page Electronic - 887 Kb Besluit ontheffing opmaak planMER Page Electronic 887 Kb
Bekendmaking MER PROJECT 3311 AGRO DE BAENE LV / Wietse DE BAENE - 207 Kb Bekendmaking MER PROJECT 3311 AGRO DE BAENE LV / Wietse DE BAENE 207 Kb
Bekendmaking MER PROJECT LOUWAGIE Stefan - LOUWAGIE-DERYCKE BVBA - 186 Kb Bekendmaking MER PROJECT LOUWAGIE Stefan - LOUWAGIE-DERYCKE BVBA 186 Kb
Bekendmaking planMER WORG - 353 Kb Bekendmaking planMER WORG 353 Kb
Dossier kennisgeving planMER WORG - 1.5 Mb Dossier kennisgeving planMER WORG 1.5 Mb
plannenbundel kennisgeving WORG deel 1 - 36.4 Mb plannenbundel kennisgeving WORG deel 1 36.4 Mb
plannenbundel kennisgeving WORG deel 2 - 41 Mb plannenbundel kennisgeving WORG deel 2 41 Mb
plannenbundel kennisgeving WORG deel 3 - 45.3 Mb plannenbundel kennisgeving WORG deel 3 45.3 Mb
plannenbundel kennisgeving WORG deel 4 - 46 Mb plannenbundel kennisgeving WORG deel 4 46 Mb
plannenbundel kennisgeving WORG deel 5 - 40.3 Mb plannenbundel kennisgeving WORG deel 5 40.3 Mb
Dossier kennisgeving Plan-MER PAS - 1.4 Mb Dossier kennisgeving Plan-MER PAS 1.4 Mb
Bekendmaking kennisgeving Plan-MER PAS - 504 Kb Bekendmaking kennisgeving Plan-MER PAS 504 Kb
Bekendmaking MER PROJECT DE BAENE Jelle - 187 Kb Bekendmaking MER PROJECT DE BAENE Jelle 187 Kb