BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

MER en screeningsnota

Hier vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken voor Milieueffectenrapporten en MER-screeningsnota’s. Ook de info over de procedures voor het indienen van bezwaren en opmerkingen staat hier.

Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen: openbaar onderzoek

Het huidige uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen loopt af eind 2015. Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM het voorbije jaar aan een nieuw Uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval.

Het ontwerpplan en het goedgekeurde Plan-MER en een samenvattende brochure is ter inzage op de omgevingsdienst, Veurnestraat 55, 8970 Poperinge.

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 10 maart 2016.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Ontwerp Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Screeningsnota aanvraag Planologisch Attest 'Made in Inox' raadpleegbaar.

In het kader van de aanvraag van het planologisch attest Made in Inox bvba werd een screeningsnota opgemaakt. Deze screeningsnota heeft ervoor gezorgd dat de dienst MER op 29 maart 2017 besloten heeft dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De screeningsnota en het besluit van de dienst MER kan hieronder geraadpleegd worden, evenals bij de Omgevingsdienst van de stad (Veurnestraat 55) en op de website van de Dienst MER (www.mervlaanderen.be) ingekeken worden.

Screeningsnota aanvraag Planologisch Attest 'Page Electronica' raadpleegbaar.

In het kader van de aanvraag van het planologisch attest Page Electronica werd een screeningsnota opgemaakt. Deze screeningsnota heeft er voor gezorgd dat de dienst MER op 3 oktober 2017  besloten heeft dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De screeningsnota en het besluit van de dienst MER kan hieronder geraadpleegd worden, evenals bij de Omgevingsdienst van de stad (Veurnestraat 55) en op de website van de Dienst MER (www.mervlaanderen.be). ingekeken worden.

 

Meer Info & bijlagen

Besluit ontheffing opmaak planMER Made in Inox - 803 Kb Besluit ontheffing opmaak planMER Made in Inox 803 Kb
Screeningsnota aanvraag planologisch attest Made in Inox - 3.9 Mb Screeningsnota aanvraag planologisch attest Made in Inox 3.9 Mb
Besluit ontheffing opmaak planMER Page Electronic - 887 Kb Besluit ontheffing opmaak planMER Page Electronic 887 Kb
Screeningsnota aanvraag planologisch attest Page Electronic - 13.5 Mb Screeningsnota aanvraag planologisch attest Page Electronic 13.5 Mb
Bekendmaking MER PROJECT Notebaert Patrick 04 05 2018 - 03 06 2018 - 312 Kb Bekendmaking MER PROJECT Notebaert Patrick 04 05 2018 - 03 06 2018 312 Kb