BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Sinds 1999 heeft de wetgever aan de steden en gemeenten de mogelijkheid geboden om hun politiereglementen niet meer uitsluitend te laten bestraffen door de strafrechter, maar om eigen administratieve sancties vast te stellen en die sancties door het eigen bestuur te laten toepassen.

Op die manier blijft de zogenaamde kleine criminaliteit niet langer onbestraft. Het gevoel van straffeloosheid dat ontstaat bij daders én slachtoffers van bepaalde feiten wordt zo vermeden. Uit onderzoek bleek immers dat de burger veel aanstoot neemt aan lichte overtredingen die onbestraft blijven zoals nachtlawaai, boomcars, loslopende honden, ... De invoering van de sancties maakt nu een lik-op-stukbeleid mogelijk.

Openbare overlast heeft betrekking op, voornamelijk individuele, materiele gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.

 

Meer Info & bijlagen

Aanduiden van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve geldboetes (29/9/2005) - 10 Kb Aanduiden van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve geldboetes (29/9/2005) 10 Kb
Aanduiding secretaris als sanctionerend ambtenaar GAS bij verhindering - 56 Kb Aanduiding secretaris als sanctionerend ambtenaar GAS bij verhindering 56 Kb
Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties (22/12/2014) - 129 Kb Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties (22/12/2014) 129 Kb