BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO)

Ik heb een munitie ontdekt, wat nu?

  1. Blijf kalm!
  2. Raak het stuk niet aan
  3. Verplaats het niet
  4. Contacteer de lokale politie

De DOVO zal ter plaatse komen om het ontdekte munitie op te ruimen of te vernietigen.