BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De  Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening  (GECORO)  is een  officiële adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau.

Dit stedelijke adviesorgaan heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals bv. het verstrekken van advies over structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, stedenbouwkundige vergunningen,…

 

Adres Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Grote Markt 1
8970 Poperinge
BelgiŽ