BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Schade aan gewassen

Mochten bepaalde gewassen schade lijden zodat de oogst onmogelijk wordt of het rendement uit bedrijfstechnisch oogpunt te fel beperkt is, dan kan je het bezoek van de schattingscommissie inzake schade aan landbouwteelten aanvragen.

Mogelijke oorzaken zijn:

  • ongunstige weersomstandigheden;
  • loslopend wild;
  • vogels.

Deze vaststellingen zijn belangrijk voor:

  1. de berekening van de belastingen en de onroerende voorheffing, zodat hierin kan rekening gehouden worden met de weerslag van de vastgestelde schade.
  2. een eventuele schadevergoeding via tussenkomst van het Vlaamse Rampenfonds.

Voor meer informatie en aanvragen kun je terecht bij de dienst landbouw.

 

Foto's

  • Schade aan gewassen - landbouwschade
  • Schade aan gewassen - schattingscommissie
  • Schade aan gewassen - landbouwschade
Schade aan gewassen - schattingscommissie

Op deze pagina

Aanverwante Info