BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Parkeerkaart voor aannemers

Wie kan aanvragen?

  • Aannemers die hun werfwagens wensen te parkeren in de blauwe of betalende zone van het stadscentrum tijdens de periode waarin zij daar aan het werk zijn, kunnen hiervoor een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen.

Hoe aanvragen?

Kostprijs?

  • Afhankelijk van de periode wordt een verschillend tarief aangerekend: € 4 per aangevraagde werkdag, € 12,5 per week, € 30 per maand, € 120 per half jaar en € 200 per jaar.
  • Indien men dit wenst, kan men tevens parkeerplaatsen voorbehouden in de nabijheid van de werf door het plaatsen van verkeersborden E1 met vermelding ‘uitgezonderd voorbehouden plaats met parkeerplaats’ en de geldigheidsduur. Hiervoor kan gratis signalisatie worden ontleend van de stedelijke technische dienst, indien de aanvrager zelf de borden ophaalt op het stadsdepot en deze de werkdag volgend op het einde van de inname van de openbare weg of plaats terugbrengt. Indien de plaatsing en het ophalen door de technische dienst dient te gebeuren, wordt een retributie aangerekend van € 50.