BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Omgevingsvergunning

Wat en wanneer nodig?

  • Een Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten is een toelating om bepaalde milieuhinderlijke activiteiten (fabriek, werkplaats, opslagplaats,... ) uit te oefenen.
  • Volgens DABM (Decreet algemene bepalingen milieubeleid) is een activiteit hinderlijk als deze hinder kan veroorzaken voor omwonenden of verontreiniging van lucht, water en bodem.
  • In de omgevingswetgeving onderscheidt men drie klassen, waarbij klasse 1 het meest milieuhinderlijk is en klasse 3 het minst milieuhinderlijk.

Procedure?

  • Voor klasse 3-bedrijven volstaat een eenvoudige melding aan het College van Burgemeester en Schepenen. 30 dagen na de melding mag de exploitatie gestart worden op voorwaarde dat de activiteit verenigbaar is met de ruimtelijke voorschriften en het college van burgemeester en schepenen akte neemt van de melding.
  • Voor klasse 2 bedrijven moet een omgevingsvergunningaangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Voor een klasse 2-vergunning neemt de procedure maximum 105 dagen in beslag.
  • Voor klasse 1-bedrijven moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de Deputatie. Voor een klasse 1 vergunning neemt de procedure maximum 105 dagen in beslag.

Hoe aanvragen?

    • Een aanvraag of melding kun je digitaal indienen via www.omgevingsloket.be.

Meer info?

 

Nuttige Links

Milieuvergunning 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
Milieuvergunning - Vlaanderen.be