BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Wereldoorlog I-cel

In juni 2009 is een onderzoeksproject opgestart rond Lijssenthoek Military Cemetery. Het onderzoek omvat de medische zorgverlening achter het front, Lijssenthoek als spiegel van de Grote Oorlog en de begraafplaats als architecturaal gegeven. Het wetenschappelijk onderzoek levert de inhoudelijke input voor het bezoekerscentrum, gelegen naast de begraafplaats (Boescheepseweg 35a).

De WO 1-cel coördineert eveneens de herinneringsevenementen 2014-2018. Informatie over deze evenementen vind je op de website www.poperinge14-18.be of op de Facebookpagina Poperinge Stad Achter Het Front.

 

Nuttige adressen

Wereldoorlog I-cel
Annemie Morisse (Wetenschappelijk onderzoeker) Mail