BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Subsidie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal

Wat?

 • Het is mogelijk om een subsidie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal te bekomen.
 • Indien ook bijhorende benodigdheden zoals overbroekjes en inlegvellen aangekocht worden, komen deze ook in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden?

 • De gebruiker van het incontinentiemateriaal dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de stad Poperinge op datum van aankoop van het materiaal.
 • Er moet een medisch attest voorgelegd worden dat de nood aan incontinentiemateriaal van de aanvrager bevestigt.
 • De subsidie wordt ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op het jaar van factuurdatum aangevraagd.

Subsidiebedrag?

 • De subsidie bedraagt 50% van het aankoopbedrag.
 • De subsidie bedraagt maximaal 125 euro per gebruiker.
 • De subsidie kan ook in schijven opgevraagd worden zolang de som van de in schijven aangevraagde subsidies de maximumsubsidie van 125 euro niet overschrijdt.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier (zie hieronder) in.
 2. Voeg volgende bijlagen toe: medisch attest + kopie van de aankoopfactuur op naam.
 3. Bezorg het aanvraagformulier en de bijlagen op één van de volgende manieren aan Stad Poperinge:
  • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 in 8970 Poperinge.
  • Afgeven op de milieudienst in de Veurnestraat 55 of per e-mail: aan milieu@poperinge.be
 

Meer Info & bijlagen

aanvraagformulier subsidie herbruikbaar incontinentiemateriaal - 185 Kb aanvraagformulier subsidie herbruikbaar incontinentiemateriaal 185 Kb

Nuttige Links

Pensioen 
Federale Pensioendienst (ambtenaren en ander werknemers) 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

Nuttige Links

Senioren 
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Meldpunt ouderenmishandeling 
Seniorennet 
Vlaamse ouderenraad 
West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (W.O.A.S.) 
Praktische gids 'Zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen' (Koning Boudewijnstichting) 
Toegankelijke vakantieverblijven (Toerisme Vlaanderen)