BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Subsidie voor herbruikbare luiers

Wat?

 • De subsidie geldt voor een pakket herbruikbare luiers.
 • Indien ook bijhorende benodigdheden zoals overbroekjes en inlegvellen aangekocht worden, komen deze ook in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden?

 • De ouders dienen ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de stad Poperinge op datum van aankoop van het materiaal.
 • Bij aankoop van het materiaal mag het kind maximum drie jaar oud zijn.
 • De subsidie wordt ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op factuurdatum aangevraagd.

Subsidiebedrag?

 • De subsidie bedraagt 50% van het aankoopbedrag.
 • De subsidie bedraagt maximaal 125 euro per kind of gebruiker.
 • De subsidie kan ook in schijven opgevraagd worden, zolang de som van de in schijven aangevraagde subsidies de maximumsubsidie van 125 euro niet overschrijdt.

Hoe aanvragen?

 1. Vul het aanvraagformulier (zie hieronder) in.
 2. Voeg volgende bijlagen toe: kopie van de geboorteakte van het kind + kopie van de aankoopfactuur op naam.
 3. Bezorg het aanvraagformulier en de bijlagen op één van de volgende manieren aan Stad Poperinge:
  • Per post: aan Stad Poperinge, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 in 8970 Poperinge.
  • Afgeven op de milieudienst in de Veurnestraat 55 of per e-mail: aan milieu@poperinge.be
 

Meer Info & bijlagen

aanvraagformulier subsidie herbruikbare luiers - 185 Kb aanvraagformulier subsidie herbruikbare luiers 185 Kb