BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Personen met een handicap

De Lovie staat in voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van mensen met matig, ernstig of diep verstandelijke handicap, via meerdere dienstverleningsvormen en op verschillende vestigingsplaatsen in de Westhoek. Dit instituut, met hoofdzetel in de Krombeekseweg 86 maar met tal van vestigingen in de Westhoek, is tevens de grootste werkgever in Poperinge.

De Werkgroep Vorming en Actie (WVA) vzw heeft dan weer de hoofdzetel in Ieper, maar richt zijn werking op de volledige regio. WVA staat in voor de vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking in de regio.

Akabe De Iris is een scoutsgroep uit Poperinge voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met een leerstoornis of een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Ze zijn gehuisvest in hun lokalen op de Kouter, Komstraat 30 in Poperinge. Er is tweewekelijks activiteit op zaterdagnamiddag, de eerste week van juli gaat De Iris op kamp.

Speelplein Fantastiek is een speelpleinwerking voor kinderen en jongeren tussen 3 en 14 jaar met een beperking en/of leerstoornissn. Het speelplein is enkel geopend tijdens de zomervakantie gedurende een vijftal weken. Broers en zussen zijn eveneens welkom op het speelplein. De speelpleinwerking is open van 9 tot 16.30, met de mogelijkheid voor voor- en naopvang van 8 tot 17.30. Een halve dag is eveneens mogelijk. Om maximaal te kunnen ingaan op de noden en behoeftes van de kinderen, wordt gevraagd om op voorhand in te schrijven.

 

Foto's

  • De Iris
  • Kasteel De Lovie