BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Machtiging praalwagen

Het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (Belgisch Staatsblad 29 januari 2008) regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties. Hieronder vallen onder meer de carnavalwagens.
Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technische reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder de volgende voorwaarden.

  • Slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie (op de weg er naartoe of op de terugweg) OF voor proefritten met het oog op die manifestatie.
  • Een maximale snelheid van 25 km/u. respecteren.
  • Voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

Vraag de machtiging aan in zowel de gemeente van deelname aan een carnavalsoptocht, als in de gemeente waar de vereniging is gevestigd of vertrekt naar een carnavalsoptocht. Doe de aanvraag minimum twee weken voor de eigenlijke manifestatie bij de dienst Integrale Veiligheid.

 

Meer Info & bijlagen

Aanvraagformulier machtiging praalwagen - 98 Kb Aanvraagformulier machtiging praalwagen 98 Kb
Bijlage machtiging praalwagen - 89 Kb Bijlage machtiging praalwagen 89 Kb