BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Kampvuur

Het houden van een kampvuur is enkel toegelaten, mits toestemming van de eigenaar van het stuk grond en na ontvangst van een toelating van de burgemeester. In deze toelating worden volgende veiligheidsvoorwaarden opgelegd:

 • De vlamhoogte mag maximaal 4 meter bedragen;
 • Er moeten geschikte en voldoende brandblusmiddelen ter plaatse zijn overeenkomstig het advies van de bevoegde brandweerdienst;
 • Na het vuur mag de plaats niet verlaten worden zonder dat het vuur volledig is gedoofd en elke heropflakkering vermeden is. Tot één uur na het doven voert de organisator een waakdienst uit;
 • Het vuur mag niet aangestoken worden op een afstand van minder dan 100 meter van gebouwen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stromijten of plaatsen waar het gras te drogen is gelegd, onverminderd andere wettelijke bepalingen. De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen;
 • Als brandstof wordt slechts onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool toegestaan;
 • De voorraadstapels moeten zich ten minste op 24 m afstand van de vuurhaard bevinden;
 • Voor het aansteken of aanwakkeren van het vuur mag nooit alcohol noch benzine of een andere vloeibare of gasvormige brandversneller worden gebruikt;
 • Er moet een veiligheidszone van minimaal 6 m breed worden vrijgehouden die op een degelijke manier wordt afgebakend. Hierin mag geen publiek worden toegelaten;
 • Er moeten steeds twee medewerkers aanwezig zijn in de veiligheidszone die toezicht houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving. Slechts één mag brandstof aan de brandhaard toevoegen;
 • Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet een medewerker een mobiel telefoontoestel meedragen met het oproepnummer van de hulpdiensten (112) en eventueel van de EHBO-medewerker van het evenement. Verder moet hij op de hoogte zijn van de locatie (straat, plein, terrein) van de vuurhaard of het evenement;
 • Bij (zelfs een kortstondige) windsnelheid van 4 beaufort moeten alle vuurhaarden worden gedoofd;
 • Brandweervoertuigen moeten zich op minder dan 60 m kunnen opstellen, behoudens een op voorhand toegestane uitzondering;
 • Er dient respect te worden opgebracht voor de nachtrust van omwonenden.
 

Meer Info & bijlagen

Aanvraagformulier kampvuur - 166 Kb Aanvraagformulier kampvuur 166 Kb