Warme en zonnige dagen Kermiskaarting BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Feestvuurwerk (bv. schieting)

Het gebruik van klein feest-, kamer- of knalvuurwerk (bv. voetzoekers, thunderflashes, knal- of rookbussen, kruid voor vreugdeschoten, ...) is enkel toegelaten na ontvangst van een toelating van de burgemeester (en mits toestemming van de eigenaar van het stuk grond indien op privaat domein). In deze toelating worden volgende veiligheidsvoorwaarden opgelegd:

 • Geen gebruik binnen de bebouwde kom;
 • De aanvrager is er steeds toe gehouden om de buurtbewoners in een straal van 50 meter in stedelijk gebied en in een straal van 200 meter in landelijk gebied tijdig op de hoogte te brengen;
 • Enkel ontploffend vuurwerk wordt gebruikt;
 • Enkele brandblustoestellen worden in de onmiddellijke omgeving gehouden;
 • De toelating wordt verleend tot uiterlijk 22u, om zo de nachtrust van omwonenden te respecteren. 

Veiligheidsmaatregelen

Bij gebruik van vuurwerk, neem je best  volgende voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen:

 • Koop enkel wettelijke en veilige producten. Zorg er vooral om geen vuurwerk te kopen dat de reglementaire voorschriften niet naleeft. Koop vuurwerk bij een bekend en betrouwbaar specialist die je nuttige tips zal geven.
 • Bij elk product moet verplicht een gebruiksaanwijzing gevoegd worden.
 • Eis een verpakking voor het vervoer van deze producten en steek ze vooral niet in je zak.
 • Thuis bewaar je vuurwerk op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, in een goed gesloten doos.
 • Lees altijd aandachtig en volg nauwkeurig alle voorschriften of gebruiksaanwijzingen de avond vóór het gebruik van het feestvuurwerk en zeker niet juist voor het aansteken ervan.
 • Wees nuchter: geen alcohol vóór en tijdens het afschieten!
 • Uitsluitend voor volwassenen: alleen een volwassene doet de voorbereidingen en schiet het vuurwerk af.
 • Steek het vuurwerk af vanuit een open zone, op een veilige afstand van je gasten, de woningen, de geparkeerde voertuigen en van weelderige plantengroei. Schik de tuigen zorgvuldig. Zorg ervoor dat de toeschouwers op een degelijke afstand blijven tot ná het afvuren.
 • Zorg ervoor dat je altijd voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand hebt.
 • Steek slechts één vuurpijl tegelijk aan! Wacht tot wanneer deze voortgedreven wordt vooraleer tot de volgende aansteking over te gaan. Verlaat onmiddellijk de plaats en ga op een degelijke afstand staan zodra een lont aangestoken is. Richt nooit dergelijk product naar een ander persoon.
 • Steek vuurwerk dat weigert nooit opnieuw aan.
 • Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen door middel van een lange lucifer, een fakkel of een speciale lont.
 • Benader nooit vuurwerk nadat het reeds aangestoken werd.
 • Hou dieren, zeker honden en paarden, op een veilige plaats.
 

Meer Info & bijlagen

Aanvraagformulier gebruik van ontploffend feestvuurwerk - 823 Kb Aanvraagformulier gebruik van ontploffend feestvuurwerk 823 Kb