BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Bewegwijzering

Voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering voor je evenement dien je de toelating te krijgen. Via het meldingsformulier kun je aangeven op welke locatie(s) je de wegwijzers wilt plaatsen. Indien het om een gewestweg gaat, dien je ook toelating te vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De wegwijzers mogen maximaal 1 à 2 dagen voor het evenement worden aangebracht en moeten ten laatste de dag na het evenement worden verwijderd.