BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Verkeersmaatregelen bij evenementen

Bij bepaalde evenementen (bv. evenementen in openlucht) kan de normale verkeerscirculatie gehinderd worden. Via het meldingsformulier kun je aangeven welke tijdelijke verkeersmaatregelen (verkeersvrij, eenrichtingsverkeer of parkeerverbod) je als organisator wenst. Geef duidelijk aan waar en wanneer je welke maatregelen wenst.

Na een gunstig advies van de lokale politie kan het stadsbestuur een tijdelijke politieverordening uitvaardigen.

Wil je eventueel kijken of jouw evenement in conflict komt met reeds gekende activiteiten, neem dan een kijkje op geopunt.be/hinder-in-kaart.

 

Foto's

  • Verkeershinder - www.geopunt.be/hinder-in-kaart (voorbeeld)