BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Interne bewakingsdienst

Fuiven, feesten en evenementen in voor het publiek toegankelijke inrichtingen en in open lucht dienen vanaf 250 aanwezige toeschouwers te beschikken over minstens 2 'personen met een veiligheidsopdracht'. Per extra 250 aanwezige toeschouwers dient een extra 'persoon met een veiligheidsopdracht' aanwezig te zijn.

Om de veiligheid van je evenement te garanderen kan je beroep doen op een erkende securityfirma. Je kan echter ook een eigen interne bewakingsdienst met de leden of vrijwilligers van je vereniging organiseren.

Als vereniging mag je gedurende een periode van 12 maanden niet meer dan drie keer een evenement organiseren, waarbij vrijwilligers worden ingezet voor bewakingsactiviteiten.

Laat de vrijwilligers die instaan voor de veiligheid van je evenement duidelijk herkenbare kledij dragen.

Voorwaarden:

  • Als vrijwilliger ontvang je geen vergoeding (hetzij in geld, hetzij in natura).
  • Je bent lid van de organiserende vereniging of hebt er minstens een aanwijsbare band mee. Deze band is evident voor de werkelijke leden van een vereniging, maar is ook aanwezig, bijvoorbeeld voor de leden van een oudervereniging van een school, voor een supportersclub van een sportploeg of een vereniging van gewezen leiders van een jeugdbeweging.
  • Je voert de taak van vrijwilliger in een interne bewakingsdienst slechts sporadisch (max. 4 keer per jaar) uit.
  • Je bent tenminste 18 jaar oud. Als 'postchef' of veiligheidsverantwoordelijke ben je minimum 21 jaar oud.
  • Je maakte de voorbije 5 jaar geen deel uit van een politiedienst, noch oefende je het beroep van privédetective of wapenhandelaar uit. Je beschikt niet over een identificatiekaart als bewakingsagent en maakt geen deel uit van een bewakingsonderneming.
  • Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese unie of hebt gedurende minstens drie jaar je wettige hoofdverblijfplaats in België.

Vul de contactgegevens van de vrijwilligers in op het meldingsformulier. Na gunstig advies van de lokale politie, kan de burgemeester een toelating verlenen voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van een interne bewakingsdienst.

 

Meer Info & bijlagen

Interne bewakingsdienst - voorwaarden - 407 Kb Interne bewakingsdienst - voorwaarden 407 Kb