BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Machtiging sterke dranken

De gemeente beslist of en onder welke vorm ze een vergunning voor het schenken van sterke drank aflevert bij occasionele drankgelegenheden (gelegenheidsevenementen en fuiven).

Sterke dranken zijn gedistilleerde of gestookte dranken, zoals Amaretto, Cachaça, Calvados, Citroenjenever, Cognac, Cointreau, Gin, Grand Marnier, Grappa, Jägermeister, Ouzo, Pastis, Raki, Rum, Sambuca, Tequila, Tia Maria, Triple Sec, Whisky, Wodka, .... Ook alcoholpops (bvb. breezers) en cocktails op basis van sterke dranken (bvb. pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic,…) worden beschouwd als sterke dranken.

Een machtiging voor het schenken van sterke dranken wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. Deze machtiging kun je bekomen door het invullen van het meldingsformulier.

Indien je een toelating krijgt voor het schenken van sterke dranken, moet je je als organisator wel aan volgende voorwaarden houden:

  • Er worden geen jongeren onder de 16 jaar toegelaten op de fuif;
  • Er wordt geen sterke drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar;
  • De sterke drank is op voorhand gemengd en wordt geschonken aan een aparte bar;
  • Er wordt een actieve prijzenpolitiek gevoerd.

Gegiste dranken (bier, champagne, cider, glühwein, Martini, Sherry, porto, wijn, …) vallen niet onder de categorie sterke drank.