BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Geluidsnormen

Wanneer je een feestje of ander evenement organiseert, licht je best altijd even de buren in over eventuele geluidsoverlast.

Daarnaast moet je bij het spelen van elektronisch versterkte muziek steeds de Vlarem-regelgeving respecteren. Daarbij is de basisnorm dat je max. 85 dB(A) LAeq, 15 min mag produceren.

Je kunt ook een gemotiveerde afwijking op de geluidsnormen aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kun je eenvoudig doen door het gewenste geluidsniveau aan te kruisen in het meldingsformulier. Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college. De twee mogelijke categorieën daarbij zijn:

  • max. 95 dB(A) LAeq, 15 min (verplichte meting van het geluidsniveau)
  • max. 100 dB(A) LAeq, 60 min (verplichte meting en registratie van het geluidsniveau + uitdelen van gratis oordoppen aan deelnemers/bezoekers)

Enkele zalen of gebouwen hebben een permanente afwijking om elektronisch versterkte muziek te spelen. Hiervoor kun je eventueel contact opnemen met de eigenaar van de zaal of, voor stadsgebouwen, met de milieudienst van de stad.

 

Foto's

  • Schema geluidsnormen