BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Verzekeringen

Als organisator ben je verplicht je te verzekeren tegen bepaalde risico’s. Hieronder zie je een overzicht van welke verzekering(en) je best afsluit bij de organisatie van jouw evenement.

Aard van de activiteit

Soort verzekering

Werken met betaalde medewerkers

Arbeidsongevallenverzekering

Gebruik maken van een wagen of vrachtwagen (al dan niet met aanhangwagen)

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (eventueel aangevuld met een omniumverzekering)

De organisatie wordt aansprakelijk gesteld voor schade geleden door derden

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid

De organisatie lijdt schade waarvoor een derde aansprakelijk gesteld kan worden

Rechtsbijstandverzekering

De organisatie wordt vervolgd voor het plegen van een misdrijf

Een lid van de organisatie is het slachtoffer van een ongeval

Verzekering lichamelijke ongevallen

De organisatie bezit lokalen en/of onroerende goederen

Verzekering tegen brand en aanverwante risico’s

(voor het huren inclusief huurdersaansprakelijkheid)

De organisatie huurt lokalen en/of onroerende goederen

De organisatie bezit lokalen en/of onroerende goederen en heeft niet de mogelijkheid om bepaalde diefstalgevoelige goederen elders onder te brengen

Diefstalverzekering

De organisatie exploiteert lokalen en onroerende goederen die voor het publiek toegankelijk zijn

Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing (exploitatieverzekering)

De organisatie bezit, huurt of leent bijzonder waardevolle goederen

Verzekering alle risico’s

 

Op deze pagina