BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Toelatingen en vergunningen

Openbare evenementen (geen privé-evenementen zoals babyborrels en huwelijken) moeten minstens één maand vooraf aan het stadsbestuur worden gemeld. Dit kan aan de hand van het digitaal meldingsplatform RIHO-SEAS.

Via de uniforme aanmelding van een evenement kun je automatisch diverse toelatingen en vergunningen bekomen die voor je evenement van toepassing zijn. Ook kan je de veiligheidsaspecten van je evenement regelen.

Op deze manier worden aanvraag uniform ingediend en kunnen deze vlotter verwerkt worden door de administratie. Tevens wordt zo veel mogelijk ook de koppeling gemaakt met enkele verplichtingen uit de algemene politieverordening.


Voor de organisatie van volgende types evenementen moet je een apart aanvraagformulier invullen:


Carnavalsverenigingen met een praalwagen zijn verplicht om over een gemeentelijke machtiging te beschikken: