BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Buurtinformatienetwerk

Wat?

  • Het Buurtinformatienetwerk is een unieke samenwerking tussen de burgers, de overheid en de politiediensten met als doel samen zorg te dragen voor een goede en veilige leefomgeving.
  • Gespreid over het ganse land zijn momenteel een 520 BIN's werkzaam.
  • Poperinge is de bakermat van BIN's in België.

Hoe werkt het?

  • Verdacht gedrag of criminaliteit wordt gemeld aan de politie.
  • De politie licht onmiddellijk en simultaan alle mensen die aangesloten zijn bij dit buurtinformatienetwerk in via een SMS-bericht.
  • De uitgebreide versie van het SMS-bericht wordt vervolgens kort nadien ter beschikking gesteld via een e-mailbericht.
  • Ook preventieve berichten kunnen hen via deze weg ter beschikking worden gesteld.

Wat kost het en hoe aansluiten?

  • Aansluiten bij een buurtinformatienetwerk kost in Poperinge 7 euro per jaar. Het stadsbestuur en de lokale politiezone Arro Ieper staan in voor de overige financiering van de kosten.
  • Ook als burger kun je zich aansluiten!