BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Vrijstelling heffing afvalwater

Wat?

De Vlaamse Milieumaatschappij biedt personen/gezinnen met een laag inkomen een vrijstelling voor de bijdrage op waterverontreiniging.

Wie komt in aanmerking ?

  • Je kan enkel een vrijstelling bekomen op jouw domicilieadres, met een heffing op jouw naam of die van een inwonend gezinslid.
  • Jij of één van jouw gezinsleden moeten op 1 januari van het facturatiejaar voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
    • het gewaarborgd inkomen of de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen;
    • als persoon met een handicap de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen;
    • het leefloon of levensminimum ontvangen.
  • De vrijstelling geldt enkel voor kleinverbruikers (huishoudelijk waterverbruik van één gezin).

Hoe aanvragen ?

Wie vrijstellingsgerechtigd is, wordt normaal gezien automatisch vrijgesteld. Hou er rekening mee dat de toestand van 1 januari telt. Indien je op 1 maart van het lopende jaar in aanmerking komt, zal de vrijstelling pas ingaan vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Indien je denkt toch in aanmerking te komen en  niet automatisch vrijgesteld werd, kan je schriftelijk een vrijstellingsaanvraag indienen binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet. De vrijstellingsaanvraag moet je indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (Alfons van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem, T. 0800 97 113, info@vmm.be, www.vmm.be.

De dienst Welzijn is steeds bereid om je te helpen met de aanvraag. Je hoeft enkel het officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid of van de Rijksdienst voor Pensioenen en een kopie van heffingsbiljet mee te brengen.

 

Nuttige Links

Pensioen 
Federale Pensioendienst (ambtenaren en ander werknemers) 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

Nuttige Links

Senioren 
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Meldpunt ouderenmishandeling 
Seniorennet 
Vlaamse ouderenraad 
West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (W.O.A.S.) 
Praktische gids 'Zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen' (Koning Boudewijnstichting) 
Toegankelijke vakantieverblijven (Toerisme Vlaanderen)