Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Vermindering kabel

Wat?

Personen met een beperking komen in aanmerking voor een sociaal tarief voor televisie bij hun kabelmaatschappij. Je betaalt dan maar de helft van het normale abonnementsgeld voor kabeltelevisie.

Wie komt in aanmerking ?

  • Ofwel heb je (of een inwonend familielid) een blijvende invaliditeit van ten minste 80 %,
  • Ofwel heb je (of een inwonend familielid) een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten.

Hoe aanvragen ?

Een aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina), samen met een officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid of de mutualiteit waarop invaliditeitsgraad of aantal punten staan en een attest van gezinssamenstelling (afgeleverd door de dienst Welzijn) moeten opgestuurd worden naar de kabelmaatschappij.

De dienst Welzijn is steeds bereid om je te helpen met de aanvraag. Je hoeft enkel het officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid of de mutualiteit mee te brengen.

 

 

Meer Info & bijlagen

FORM aanvraag sociaal tarief KABEL - 188 Kb FORM aanvraag sociaal tarief KABEL 188 Kb