BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners. De Vlaamse Overheid legt aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op, die u terugvindt in de Vlaamse Wooncode.

Niet alleen de kwaliteit van onze eigen woning is belangrijk maar ook de woonomgeving. Daarom willen de gemeenten niet alleen aandacht voor gezonde en veilige woningen, maar ook naar mogelijks leegstaande of verwaarloosde panden die de leefomgeving negatief beïnvloeden.

Meer info: www.habitowoonwinkel.be/nl/woningkwaliteit/

 

Op deze pagina

Aanverwante Info