Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Leegstand

Wat?

 • Men spreekt van leegstand indien een woning of een gebouw meer dan 12 opeenvolgende maanden volgens de bestemming niet wordt gebruikt.

Hoe?

 • De vaststelling van leegstand gebeurt door de Habito woonwinkel.
 • Een administratieve akte wordt opgestuurd naar de eigenaar(s) en de woning wordt opgenomen in een inventaris van leegstaande panden.
 • De inventarisatiedatum is de datum van de administratieve akte.
 • De eigenaar heeft 1 maand tijd om de leegstand te betwisten.

Heffing?

 • Je wordt heffingsplichtig na 1 jaar opname in het leegstandsregister.
 • Het bedrag van de heffing na 1 jaar bedraagt 3.000 euro
 • Daarna volgt elk jaar een verhoging van de heffing met 1.500 euro.

Vrijstelling?

 • Een vrijstelling van leegstandsheffing kan bijvoorbeeld verkregen worden bij renovatie, aankoop, opname in het rusthuis, ….
 • Meer info hierover vind je in de folder en het reglement in bijlage.

Schrapping?

De woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt wanneer je als eigenaar bewijst dat

 • de woning of het gebouw gedurende zes opeenvolgende maanden opnieuw bewoond is;
 • of het gebouw voor meer dan de helft overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt.
 

Meer Info & bijlagen

Leegstandsreglement - 320 Kb Leegstandsreglement 320 Kb
Folder over Leegstand van Habito Woonwinkel - 518 Kb Folder over Leegstand van Habito Woonwinkel 518 Kb