Stappenclash BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Vergunningen

Wie intenties heeft om te bouwen en/of verbouwen moet zich aan de bepalingen houden zoals vermeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (V.C.R.O.). Deze stelt dat bepaalde ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening:

  • ofwel vergunningsplichtig zijn;
  • ofwel vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht;
  • ofwel dat de vergunningsplicht wordt vervangen door een meldingsplicht.

Op de website 'Ruimte Vlaanderen' vind je meer uitleg over wanneer je een vergunning of architect nodig hebt, hoe je een dossier kan indienen, enz.

Ruimtelijk beleid

De geplande bouwwerken dienen eveneens conform te zijn met de op de bouwplaats geldende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en/of verkavelingsplannen. Een overzicht van deze plannen van kracht op ons grondgebied vind je op de website van Giswest.

De medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw  zijn volledig vertrouwd met de plaatselijke toestand en kunnen je perfect inlichten over het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

 

Meer Info & bijlagen

Verplichting rond rookmelders vanaf 2013 - 1.2 Mb Verplichting rond rookmelders vanaf 2013 1.2 Mb