BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Soorten afval

Wat kun je gratis naar het recyclagepark brengen?

Alleen afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding worden op het recyclagepark toegelaten:

 • Bol (wit en gekleurd) en vlak glas (tot 01/01/2017)
 • Papier en karton
 • Pmd
 • Oude metalen
 • Textiel en lederwaren
 • Tl-lampen
 • Motorolie
 • Frituurolie- en vet
 • (Auto)batterijen
 • Piepschuim
 • Harde plastics
 • bloempotjes
 • AEEA

Wat kun je tegen betaling naar het recyclagepark brengen?

 • Grof brandbaar huisvuil
 • Gipsmaterialen, gipsplaten 
 • Asbestcementafval (eerste 200 kg is gratis)
 • Bouw- en sloopafval 
 • Vlak glas (vanaf 01/01/2017)
 • Groenafval 
 • Houtafval

In de container brandbaar afval kunnen enkel materialen gestort worden die niet recycleerbaar of herbruikbaar zijn en die niet in de gewone restafvalzak kunnen.

Wat kun je niet naar het recyclagepark brengen?

 • Gewoon restafval kan niet op het recyclagepark. Dit hoort thuis in de restafvalzak die wekelijks aan huis wordt opgehaald.
 • Vervallen medicatie kan je terugbrengen naar de apotheker.
 • Lege gasflessen breng je naar de gasleverancier.
 • Voor autobanden geldt een terugnameplicht; dus kan je ermee terecht bij de handelaar waar je nieuwe banden koopt.
 • Met dode huisdieren kun je niet terecht op het recyclagepark.
 • Groente- en fruitafval zijn niet toegelaten.
 • Materialen worden thuis verkleind en gescheiden. Afvalstoffen die te groot of te omvangrijk zijn, kun je niet kwijt op het recyclagepark.
 
Afvalfracties en sorteerregels - park

Op deze pagina

Aanverwante Info