Wespen Warme en zonnige dagen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Ruimtelijk structuurplan

PARTIELE HERZIENING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bekendmaking Openbaar Onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen, handelend overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, deelt aan de bevolking mee dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp van de PARTIELE HERZIENING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN.

Het dossier werd opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2018.

Het ontwerp van de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ligt voor eenieder ter inzage op de Technische Dienst, dienst Omgeving, afdeling ruimtelijke planning van de Stad Poperinge, Veurnestraat 55, tijdens de gewone kantooruren gedurende de periode 9 april 2018 tot en met 7 juli 2018.

Bezwaren en/of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de GECORO p/a, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

De partiële herziening van het GRS zal worden toegelicht op een aantal infomomenten:

Te Poperinge:

31 mei - 19.30u: raadzaal stadhuis.

Te Krombeke:

16 mei - 20.00 u: OC De Bampoele

Te Proven en voor de inwoners van 't Vogeltje:

17 mei - 20.00 u: OC De Croone

Te Abele:

30 mei - 20.00 u: OC d'  Hoge Schole

Te Watou en voor de inwoners van Sint-Jan-ter-Biezen:

12 juni - 20.00 u : OC De Bollaard

Te Roesbrugge - Haringe:

13 juni - 20.00 u : OC Karel de Blauwer

 

Meer Info & bijlagen

Bijlage: economische structuur - 1.8 Mb Bijlage: economische structuur 1.8 Mb
Bindende bepalingen. - 662 Kb Bindende bepalingen. 662 Kb
Bijlage: wonen. - 7 Mb Bijlage: wonen. 7 Mb
Informatief gedeelte. - 3.7 Mb Informatief gedeelte. 3.7 Mb
kaarten richtinggevende deel. - 6.7 Mb kaarten richtinggevende deel. 6.7 Mb
Richtinggevend gedeelte. - 3 Mb Richtinggevend gedeelte. 3 Mb
kaarten informatief gedeelte. - 35.6 Mb kaarten informatief gedeelte. 35.6 Mb