BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Grensoverschrijdend overlegplatform

Wat?

  • Overlegplatform tussen Poperinge en de Franse buurgemeenten Steenvoorde, Boeschepe, Godewaersvelde, Winnezele, Houtkerque en Bambecque.
  • Ondertekend op 1 oktober 2011 in Steenvoorde.

Doel

  • Aanmoedigen van de grensoverschrijdende contacten tussen de partijen.
  • Bevorderen van de onderlinge samenwerking.
  • Structureren van de bestaande samenwerking.
  • Uitwisselen van informatie.
  • Opzetten van concrete projecten.

In de praktijk

  • Acties worden ondernomen inzake informatiebeleid, lokale economie, mobiliteit, toerisme en recreatie, sport, jeugd, cultuur, evenementen en het beleid inzake de gemeentelijke uitleendienst.
  • Praktische samenwerking op vlak van materiaal, ter beschikking stellen van ruimte in de gemeentelijke informatiebladen of op de gemeentelijke websites of tot het opzetten van een grensoverschrijdend toeristisch, cultureel of sportief evenement
 

Meer Info & bijlagen

Invitation.pdf - 322 Kb Invitation.pdf 322 Kb
Uitnodiging.pdf - 347 Kb Uitnodiging.pdf 347 Kb

Foto's