BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Adviesraden

Een aantal bij decreet verplichte stedelijke adviesraden zijn actief in het kader van het Poperingse bestuur. Het gaat om de stedelijke raad voor cultuurbeleid, de stedelijke adviescommissie voor milieu en natuur (MINA), de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de stedelijke jeugdraad, de stedelijke sportraad en de stedelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer.

Daarnaast zijn er ook nog de stedelijke handelsraad, landbouwraad, preventieraad, seniorenadviesraad, het marktcomité en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).

 

Op deze pagina