BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Herbruikbare bekers en afvalarme evenementen

Herbruikbare bekers

Wat?

 • Herbruikbare bekers zijn een zuinig en milieuvriendelijk alternatief voor de plastic wegwerpbekers die op fuiven, optredens en wijkkermissen worden gebruikt.

Voor wie?

 • Voor iedereen die een fuif, een optreden of een wijkkermis organiseert.

Kostprijs?

 • De bekers worden gratis ontleend.
 • Voor verdwenen of beschadigde bekers wordt de kostprijs (0,65 euro per beker) aangerekend.
 • Er wordt geen waarborg gevraagd.

Voorwaarden?

 • De uitlener haalt de bekers op en brengt ze terug.
 • De bekers worden per bak uitgeleend. 
 • De bekers moeten netjes gereinigd en gedroogd teruggeleverd worden. Zoniet worden de reinigingskosten aan de uitlener doorgerekend.
 • De uitlener verbindt er zich toe aan het publiek kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug moeten ingeleverd worden en zet daartoe een inzamelsysteem (al of niet met statiegeld) en zonodig ook een controlesysteem op.

Waar kan je terecht?

 • Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst cultuur.

Tips 

 • Vraag voor het gebruik van de bekers een waarborg aan de deelnemers.
 • Zorg voor een inruilstand waar mensen hun waarborg kunnen terugkrijgen.
 • Reserveer voldoende bekers.

Afval voorkomen op evenementen

Festiviteiten, fuiven en andere evenementen staan traditiegetrouw in nauw verband met het creëren van afval. Het kan evenwel ook anders.

Om op evenementen goed te kunnen sorteren, kun je bij de IVVO (057 21 41 60) afvaleilanden ontlenen. Dit zijn duo's van een containers voor restafval en voor pmd, met een sorteerpaneel en bijhorende zakken.