Poperinge Hartveilig: gratis opleiding reanimeren en defibrilleren BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Afvalarm winkelen

Het jaarlijkse project ‘afvalarm winkelen' heeft de bedoeling de inwoners te sensibiliseren rond dit thema.

Doelstelling is de mensen erop te wijzen dat er ook afvalarme producten bestaan en ze laten aanvoelen dat ze niet steevast moeten kiezen voor wegwerpzakjes, onverpakte producten of voor wegwerp-verpakkingen. 

Door bewust te kiezen voor afvalarme producten, vermijdt de consument afval aan de bron.

Winkel niet alleen afvalarm n.a.v. deze actie, maar maak er een gewoonte van !!

Wist je dat elke Vlaming gemiddeld meer dan een halve ton afval op straat zet? Een groot deel daarvan bestaat uit verpakkingen. Door een beetje kritischer boodschappen te doen, kan je het verpakkingsafval flink doen dalen. En dat is nodig.

De hoeveelheid verpakkingsafval bestaat nog uit: 60% papier en karton, 27% glas en 13% pmd-afval.

 
Afvalarm winkelen - 1641_pt

Op deze pagina

Aanverwante Info