BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Afvalophalingen

Wat?

 • Deze soorten afval worden aan huis opgehaald:
  • restafval in de witte afvalzakken van Stad Poperinge
  • pmd in de juiste blauwe zakken
  • papier en karton in een kartonnen doos of stevige papieren zak
  • gft in de juiste groene container
  • grof huisvuil
  • kga
 • Via de ophaalkalender kun je zien wanneer dit gebeurt voor jouw adres.

Wat hoort bij wat?

Hoe?

 • Het buitenzetten gebeurt best de avond voorafgaand aan de ophaling. Dit kan vanaf 17u.
 • De vuilniszakken dienen degelijk gesloten buitengeplaatst te worden en mogen niet beschadigd zijn.
 • Het is verboden restafval op of naast de zakken te plaatsen of eraan vast te maken.
 • Plaats het afval voor je eigen woning op zo'n wijze dat voetgangers zo weinig mogelijk gehinderd worden en dat het zichtbaar en bereikbaar is voor de ophalers. 

Gescheurde of beschadigde zak?

 • Indien de zak gescheurd of beschadigd is, zal deze niet meegenomen worden.
 • De aanbieder van de zakken staat zelf in voor het opruimen van het afval.
 • Dit kan dan opnieuw aangeboden worden bij de volgende ophaling.

Niet opgehaald?

 • Je neemt best contact op met de milieudienst indien:
  • je vuilniszak niet werd opgehaald. 
 • Je neemt best contact op met de IVVO (057 21 41 60) indien:
  • je pmd-zak niet werd opgehaald.
  • je gft-container niet werd geledigd.
  • je papier en karton niet werd opgehaald.
 

Meer Info & bijlagen

Verordening op de afvalstromen (vanaf 01/04/2016) - 440 Kb Verordening op de afvalstromen (vanaf 01/04/2016) 440 Kb

Foto's

 • Afvalophalingen - inzamelregels
 • Afvalophalingen - inzamelregels2