Wespen Warme en zonnige dagen BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Gesteunde projecten in 2010

Brazilië

In februari vertrok Sien Hommez voor een buitenlandse stage naar Brazilië. Sien gaf er les aan jongeren.

Sien kreeg een toelage van € 500. Het bedrag werd besteed aan de bouw van een regenreservoirs voor de school en de aankoop en installatie van dakgoten.

Nepal

Een tweede project dat financiële steun kreeg van Stad Poperinge na advies van de GROS, was een project in Nepal. Daisy Gevaert vertrok begin oktober naar Nepal om er mee te werken in twee projecten.

De eerste maanden werkte Daisy mee in een centrum voor kinderen met een mentale en fysieke beperking. De overige tijd werkte Daisy in een centrum waar moeders met ondervoede kind kunnen verblijven tot hun kind terug een normaal gewicht heeft. Daisy werkte in beide centra als vrijwillig verpleegster.

Ze kreeg een toelage van € 500. Het geld werd gebruikt voor de aankoop van medicatie en medisch materiaal.